Skip links

227 иновационни хъба са готови за цифрова трансформация на Европа

„Цифровата трансформация е от съществено значение за европейските предприятия”, заяви Тиери Бретон, еврокомисар по вътрешния пазар
(снимка: Lukasz Kobus / EU)

Първата среща на върха на Мрежата на Европейските цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ) събра миналата седмица в Брюксел над 400 участници с обща цел да насърчават цифровата трансформация на Европа.

Подкрепяни от Ускорителя за цифрова трансформация (УЦТ), над 200 хъба за цифрови иновации от 30 страни в цяла Европа се свързаха и споделиха знания по време на форума. Представители на ЕЦИХ, лица, вземащи решения, и експерти от общността за цифрова трансформация обмениха опит и най-добри практики за това как да помогнат на малките и средни предприятия (МСП) да постигнат своите цифрови цели.

Мрежата на Европейските цифрови иновационни хъбове, съфинансирана от Програмата „Цифрова Европа”, доставя най-новите технологии, вкл. изкуствен интелект (ИИ), киберсигурност, високопроизводителни изчислителни технологии и съвременни цифрови умения. Основната цел е да се повиши капацитетът на МСП и публичния сектор, като им се помогне да интегрират тези технологии в своите продукти и услуги.

Като се вземе предвид, че всеки регион на Европейския съюз (ЕС) е подкрепен от поне един местен ЕЦИХ, центровете на Мрежата се превръщат в основни участници в регионалната иновационна екосистема. Например, Италия е отпуснала около 33,5 млн. евро, за да съфинансира ЕЦИХ. Министерството на предприемачеството, търговията и заетостта на Ирландия ръководи местната програма ЕЦИХ чрез „Ентърпрайз Айърлънд”, като цели да подпомогне над 9 000 дружества.

„Цифровата трансформация е от съществено значение за европейските предприятия; тя може да повиши ефективността и да намали потреблението на енергия”, поясни Тиери Бретон, еврокомисар по вътрешния пазар.

„Заедно с държавите-членки на ЕС ще работим по политиките в областта на цифровите технологии и ще помагаме на МСП да усъвършенстват технологиите и да развиват свързаността и сигурността на цифровите инфраструктури на ЕС. Тези цели ще ни помогнат да постигнем по-безопасна, по-устойчива, по-конкурентна и по-ефективна цифрова среда”, добави той.

За да насърчи МСП да възприемат цифровата трансформация и да им предостави ефективна подкрепа, Мрежата ЕЦИХ е възприела стил на комуникация, който да резонира с уникалните им перспективи. Като разбира и говори „техния език”, Мрежата създава достъпна среда, която насърчава сътрудничеството и изграждането на доверие.

Освен това Мрежата ЕЦИХ взема под внимание различните нива на цифрова зрялост на предприятията, като гарантира, че адаптира подхода си към техните специфични нужди.

В рамките на Програмата „Цифрова Европа”, по която са отпуснати 7,5 млрд. евро и която е първата специализирана инициатива на ЕС за цифрова трансформация, Европейската комисия ускорява процеса, като предоставя съфинансиране за научно-развойна и изследователска дейност и внедряване на най-новите технологии от 2021 г. до 2027 г.

Основната цел на Мрежата ЕЦИХ е да спомогне за постигане на целите за 2030 г. на Програмата „Цифрово десетилетие на Европа” чрез:

  • ускоряване на цифровата трансформация на частния и публичния сектор в целия Европейски съюз чрез насърчаване на внедряването на съвременни цифрови технологии – целта е 75 % от дружествата в ЕС да се превърнат в потребители на облачни технологии/изкуствен интелект (ИИ)/големи данни (Big Data);
  • гарантиране, че поне 90 % от МПС в ЕС имат поне базово ниво на цифрова зрялост;
  • създаване на нови европейски вериги за създаване на стойност.

ЕЦИХ предлагат редица ценни услуги, като например „тестване преди инвестиране“, обучение и развитие на умения, съдействие за гарантиране на инвестиции, насърчаване на възможностите за работа в мрежа и улесняване на достъпа до иновационни екосистеми.

source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало