Skip links

AMD публикува първата версия на openSIL – платформата за създаване на отворени UEFI фърмуери

AMD публикува сорс кода на първия работещ прототип на платформата openSIL (Open-Source Silicon Initialization Library), в която се разработват софтуерните елементи за опростяване създаването на UEFI фърмуер. Платформата openSIL включва пренасяне на кода за инициализация на хардуера в отделно поддържани и тествани библиотеки, които могат да бъдат статично свързвани с основния фърмуер, без да са необходими специфични протоколи. Библиотеките са написани на C и се разпространяват под MIT лиценза. Освен AMD, в проекта участват AMI, AWS, Google, Meta, 9elements, 3mdeb, Datacom и Oxide.

Формирането на продукта се извършва на няколко етапа. На първия етап се разработва прототипа на платформата. На втория етап, който вече е завършен, е публикуван кодът на прототипа openSIL за платформата AMD CRB, базирана на SoC с процесор AMD EPYC от четвърто поколение (серията EPYC 9004, кодово име „Genoa“). Очаква се третата фаза, която ще продължи до четвъртото тримесечие на 2024 г., да доведе прототипа до пълна готовност. Публикуването на първия базиран на openSIL UEFI фърмуер се очаква през 2026 г. Плановете включват също така подготовка на инструкции за интегриране с CoreBoot, публикуване на спецификацията на архитектурата на фърмуера openSIL, създаване на фърмуер, базиран на CoreBoot, и AMI Aptio OpenEdition за платформата AMD CRB.

Предложените библиотеки позволяват бързо и лесно добавяне на поддръжка за необходимия хардуер в типичния UEFI фърмуер, както и в алтернативни фърмуери, базирани на платформите CoreBoot, oreboot, FortiBIOS и Project µ. Проектът премахва необходимостта от отделна поддръжка на специфичен за хардуера фърмуер и се разработва като отворен и прозрачен инструментариум, който също така ще подобри сигурността на фърмуера, ще опрости тестването, ще осигури независима проверка и ще унифицира проследяването на грешките и уязвимостите.


source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало