Skip links

Аналогов компютър използва вода вместо силициев процесор

Компютърът “резервоар” може да има много интересни приложения
(снимка: Ivan Maksymov / YouTube)

Учени от Австралия представиха прототип на компютър “резервоар”, който извършва изчисления в контейнер с вода. Иновативната разработка е дело на изследователите Иван Максимов и Андрей Потоцки. 

Поведението на вълните върху водата е подчинено на строги физични закони и води до предвидим резултат. Създаденият прототип е чисто аналогов компютър, който е способен да изпълнява набор от задачи по-бързо и по-точно от всяка цифрова платформа, отбелязва ScienceAlert.

Изследователите подкрепят прототипа с ефективен математически модел, който се основава на работата на невронни мрежи. Конструктивно прототипът на компютъра “резервоар” е дълъг контейнер с течаща вода. Ролята на входната верига играе помпа, която създава вълни на повърхността на течащата вода.

Учените не се интересуват от обикновена вълна, която бързо губи сила и водата се успокоява, а от структурно стабилна самотна вълна, разпространяваща се в нелинейна среда – така нареченият солитон.

Представеният прототип показва, че аналоговата вълнова платформа е способна да съхранява както подредени, така и произволни входни данни и да ги обработва в съответствие със задачата. В редица случаи резултатът, генериран от резервоара, превъзхожда по точност подобни изчисления, извършени на класически цифрови компютри.

За да подобрят точността на отчитане на амплитудата и вълновия модел, учените добавят флуоресцентен състав към водата. В бъдеще те възнамеряват да разработят „воден“ микропроцесор, който да работи на принципа на сблъсък на вълни в резервоар, но на микро-ниво и в защитена форма, като класически микрочип.

Очаква се аналоговите “резервоарни” компютри да ускорят изчисленията в климатологията, социологията, фондовия пазар и там, където прогнозирането зависи от много входни данни и има вероятностен характер. Може би има и други също толкова интересни сценарии на използване на иновацията.

source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало