Skip links

Архитекти създадоха биоразградими строителни материали с помощта на гъби

Архитекти използваха гъби, за да създадат биоразградими и възобновяеми строителни материали, които могат да се използват в строителството и производството.

Те по-точно са използвали мицелите на гъбите. Като вегетативна част на гъбата, мицелът използва отпадъци от земеделски култури като оризови люспи и слама като катализатори за растежа на своята мрежа. Този процес не изисква влагане на енергия и не генерира допълнителни отпадъци.

Биокомпозитните материали на базата на мицел вече са прилагани в области като строителството, производството и селското стопанство, а изследователи от британската лаборатория PLP Labs са участвали в едногодишен експеримент, който е изследвал строителните възможности на биокомпозитите от гъбни мицели.

„Следващата ера в човешката история е симбиоценът – период на реинтеграция между хората и природата.“

казват от PLP Labs

Проучването им е насочено към разбиране на структурните възможности и архитектурния потенциал на мицела.

Материалите, използвани в строителството, като стомана и бетон не са биоразградими или възобновяеми, за разлика от биокомпозитите от мицел, които могат да се отглеждат и събират с минимално въздействие върху околната среда. Освен това те са леки, пожароустойчиви и имат добри изолационни свойства, отбелязва екипът.

В своя експеримент екипът първо 3D принтира дървен блок и въвежда в него субстрат, който е пълен с мицел. Мицелът расте в продължение на няколко седмици. След изсушаването му с помощта на интензивна топлина, мицелът колонизира субстрата и създава устойчив материал, който може да се оформя в различни форми. Изсушаването с висока температура е било необходимо, за да се предотврати по-нататъшното разрастване на мицела.

Според Architecture 2030, организация с нестопанска цел, създадена в отговор на заплахата от изменението на климата, застроената среда генерира 40% от годишните глобални емисии на CO2. Строителните операции са отговорни за 27% от тези емисии. Строителството и инфраструктурните материали са отговорни за още 13% годишно.

PLP Labs иска да направи революция в строителната индустрия, като проектира и строи с помощта на принципите на симбиоцена.

„Вярваме, че архитектите и градските дизайнери имат роля в сътрудничеството с природата за култивиране на градския пейзаж на симбиоцена.“

казват още от лабораторията

Симбиоценът е измислен от философа по околна среда Глен А. Албрехт, който казва, че това е ерата в човешката история, следваща антропоцена (ерата на човека). Тази нова епоха ще се фокусира върху приятелството между човечеството и природния свят.


source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало