Skip links

ASML: Борбата за технологичен суверенитет е безсмислена 

Съвременното производство на чипове е почти немислимо без машините на ASML 
(снимка: ASML)

Страните, които са поели курс към осигуряване на технологичен суверенитет, са обречени да се борят с огромни трудности и като цяло подобни усилия са практически безсмислени, според холандския производител на машини за производство на чипове ASML. Само сътрудничеството между държави и компании може да доведе полупроводниковата индустрия до успех. 

Холдингът ASML е най-големият производител на литографски скенери, които се използват в производството на чипове. Кристоф Фуке, изпълнителен вицепрезидент на ASML, обяснява в интервю за Nikkei Asian Review защо страните трябва да търсят сътрудничество в полупроводниковата индустрия. 

„Ние от ASML не вярваме, че е възможно пълно разделяне (на веригите за доставки). Знаем, че ще бъде изключително трудно за постигане и непосилно скъпо. Ще отнеме време, докато хората разберат, че единственият начин да успеят в полупроводниковата индустрия е чрез сътрудничество“, казва той. 

Успехът на ASML до голяма степен се определя от дългогодишното сътрудничество с Zeiss и Cymer в производството на литографски скенери, както и от тясното взаимодействие с големи клиенти като тайванската TSMC и американската Intel. 

Самата ASML, както отбелязва изпълнителният вицепрезидент на холандския холдинг, предпочита да използва услугите на най-добрите световни доставчици. Това ѝ позволява да се развива по-бързо и да работи по-ефективно.  

Японските производители Canon и Nikon се опитват да направят много неща сами и това ги принуждава да отстъпят на ASML. В същото време в някои дейности има смисъл ограничаването до един доставчик, но той трябва да е най-добрият. За ASML това важи по отношение на избора на доставчик на оптика за литографски скенери, който остава Zeiss. 

В по-малко критични области е възможно използване на няколко доставчика на сходни продукти, като в крайна сметка това позволява да се пестят пари от конкуренцията и да се осигури по-висока надеждност на доставките. 

Дейността на ASML се характеризира с висока степен на географска концентрация на производството, компанията планира да извършва от 80 до 90% от операциите си на територията на родната си Холандия до 2026 г. Повече от една трета от служителите на холдинга се занимават с научноизследователска и развойна дейност, а близостта им до производствените площадки е важна от гледна точка на скоростта на извеждане на ново поколение оборудване на пазара.  

В непосредствена близост до централата на ASML има сервизен център, който е специализиран в ремонта на литографско оборудване. Миналата година компанията успя да върне в експлоатация до 87% от компонентите за ремонт. До 2025 г. този показател трябва да нарасне до 95%. Все повече ASML сервизни центрове се появяват в непосредствена близост до големи клиенти в Южна Корея, САЩ, Китай и Тайван. 

ASML работи в тясно сътрудничество и с други доставчици на литографско оборудване като Tokyo Electron, Lam Research и Applied Materials, тъй като различните звена трябва да бъдат интегрирани в една производствена линия и да си взаимодействат ефективно на различни етапи от технологичния процес. 

Почти невъзможно е да се копира и пресъздаде модерен литографски скенер от нулата, според вицепрезидента на ASML. Това е равносилно на опит сам да възпроизведете картина на Ван Гог след посещение в музея.  

ASML остава най-големият доставчик на литографско оборудване в света по капитализация (228 милиарда долара) и третата по големина компания в Европа по този критерий. Без нейните продукти всяко съвременно производство на чипове е почти немислимо.

source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало