Skip links

Британци и американци с помощта на изкуствен интелект създават ракета с термоядрен двигател

Британската компания Pulsar Fusion си партнира с американската компания Princeton Satellite Systems за създаването на термоядрен ракетен двигател и ракета, които могат да достигнат Марс за 30 дни. Основен инструмент в работата ще бъде нов изкуствен интелект, който ще изследва физиката на плазмата в двигателя и ще помогне за оптимизиране на неговата конструкция.

Британската компания Pulsar Fusion е известна със своята ангажираност към екологичните технологии – тя разработва и друг ракетен двигател, с гориво от пластмасови отпадъци. Но втората основна цел на компанията е да разработи термоядрен ракетен двигател. По принцип това също е „зелено“ направление в ракетната наука и като цяло в енергетиката. Но заедно с Princeton Satellite Systems британците ще работят по-скоро върху усъвършенстването на някои от американските проекти, отколкото върху свои собствени. По-специално те ще анализират физиката на плазмата в Princeton field-reversed configuration version 2 (PFRC-2).

PFRC е предложен в началото на миналия век в Лабораторията по физика на плазмата в Принстън. Той реализира идеята за обърната магнитна конфигурация. Термоядрената плазма с високо налягане се задържа вътре в двигателя с помощта на магнитен капан, а студеното гориво под формата на същата плазма (йони и електрони) се движи около горещото ядро и се насища с неговата енергия, след което се изпуска с голяма скорост чрез електромагнитни дюзи.

През последните 20 години Princeton Satellite Systems е получила редица правителствени субсидии, включително финансиране от НАСА. В перспектива тя планира да изгради съоръженията PFRC-3 и PFRC-4, което трябва да стане до 2025 г. Последният проект трябва да получи реакция на термоядрен синтез, след което ще бъде стартиран процесът на изграждане на летателен прототип. Очевидно те ще се основават на съвместни изследвания с Pulsar Fusion.

„Вярваме, че термоядрените двигатели ще бъдат демонстрирани в космоса десетилетия преди да можем да използваме термоядрения синтез за генериране на енергия на Земята“, заяви Ричард Динан, основател и главен изпълнителен директор на Pulsar Fusion.

Компаниите разработват термоядрен ракетен двигател с размерите на микробус, който ще може да ускорява 10-тонен космически кораб до 500 000 мили в час, или 223,5 километра в секунда. С тази скорост ще са необходими около тридесет дни, за да се достигне Марс по време на максималното му приближаване към Земята, или до Титан (спътник на Сатурн) за около две години. Периодът е по-дълъг, понеже е предвидено време за ускоряване и забавяне.

Термоядрената инсталация ще може да генерира и електричество за бордовите системи, а горивото за работа може да бъде взето от космическите прахове, газове и почти всички вещества в космоса. За стартиране и поддържане на термоядрената реакция в двигателя ще са необходими малки количества хелий-3 и деутерий, които няма да заемат много място.


source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало