Skip links

Депутатите на Русия възнамеряват да създадат легално пиратство: държавни руски торент тракери за обмен на филми, музика, софтуер и игри

В Държавната дума на Русия постъпи инициатива за създаване на легални онлайн услуги за споделяне на файлове, които да разпространяват медийно съдържание, за което няма каквито и да е лицензи и което се разпространява от неприятелски на Русия медийни корпорации. Очевидно е, че щом са определени за неприятелски, трудът на въпросните медийни компании ще се разпространява свободно в Русия с помощта на някакъв държавен торент тракер без да се плащат лицензни такси и необходимите суми за използването на чуждите авторски права.

Системата много прилича на възприетият от Русия паралелен импорт, на някои места паралелен внос, при който без знанието на производителите на различната техника и електроника, техните устройства се внасят в Русия въпреки наложените санкции. Този път вместо стоки отнякъде ще бъдат записани филми, музика, софтуер и игри, и ще бъдат разпространявани чрез някакъв централизиран торент тракер. Информацията е на ТАСС.

Тук има един нов момент. Руските депутати възнамеряват да осигурят на руснаците лесен достъп до световните културни ценности, като по този начин същевременно ще предпазят своите граждани от рекламите на различните хазартни игри.

В документа се казва, че поради санкциите чуждестранните медийни корпорации забраняват официалното пускане на техните продукти в Русия, което лишава гражданите от възможността да се наслаждават на културните ценности. В същото време, според депутатите, тези произведения не трябва да бъдат цензурирани или забранявани.

В същото време този централизиран торент тракер ще разпространява два вида филми – безплатни с руски реклами за достиженията на руските производители, и платени – без реклами.

Не се уточнява по какъв начин дадена медия ще бъде определена като неприятелска и нейните произведения ще бъдат буквално откраднати. Според експертите подобен ход може да доведе до тотално нарушаване на международните договори в сферата на интелектуалната собственост.


source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало