Skip links

Доставчиците за термоядрени централи в очакване на големи печалби

Индустрията на термоядрените централи е пред бурно развитие в близките години
(снимка: Tokamak Energy)

Доставчиците на оборудване за термоядрени електроцентрали не искат да рискуват пари и очакват солидни гаранции за бъдещи печалби, сочи анализ на зараждащата се индустрия, в която редица страни насочват инвестиции.

Асоциацията на термоядрената индустрия (FIA) публикува доклад за състоянието на веригата за доставки в сектора, съгласно който през следващите години пазарът на оборудване в тази област ще нарасне десетки и стотици пъти. В същото време по-голямата част от доставчиците във веригата за доставки не желаят да инвестират самостоятелно в разширяване на производството и очакват твърди гаранции за дейността си.

Проучването обхваща 26 частни компании, разработващи термоядрени реактори и свързано с тях оборудване, както и 34 компании за производство на компоненти за термоядрени инсталации. Всички те са членове на FIA.

Анализът на отговорите показа, че разходите във веригите за доставки са достигнали 500 милиона долара през 2022 г. До пускането на първите термоядрени електроцентрали стойността на веригите за доставки ще нарасне до 7 милиарда долара и ще надхвърли трилиони долари след стартиране на пълномащабно производство на термоядрена енергия.

В същото време подобна динамика и умопомрачителни числа на бъдещи приходи не биха могли да принудят доставчиците незабавно да започнат да разширяват производствения си капацитет. FIA отбелязва, че компаниите-доставчици се нуждаят от твърди гаранции за получаване на бъдещи приходи, за което трябва да се предприемат редица стъпки както в частния, така и в публичния сектор.

Приблизително 70% от анкетираните разработчици на оборудване казват, че техните доставчици отказват да инвестират в разширяване на производството без постоянни поръчки. В същото време повече от половината от тях потвърждават, че за постигане на бъдещ напредък са необходими инвестиции днес.

„Прогнозираният растеж на термоядрената индустрия създава огромни бизнес възможности за настоящи и нови доставчици“, казва изпълнителният директор на FIA – Андрю Холанд. „Ясно е, че е необходима по-дългосрочна сигурност – чрез комбинация от финансиране, регулиране, механизми за споделяне на риска и по-активна комуникация, за да се гарантира, че доставчиците са готови да изпреварят нуждите на индустрията“.

Асоциацията счита, че независимостта от закупуването на редки минерали и метали, повечето от които се добиват в зони на постоянни военни конфликти, е уникална характеристика на веригата за доставки на оборудване за термоядрени инсталации. Компонентите за синтез изискват високо организирано производство, което може да се установи само в отворените икономики.

За повишаване на активността на доставчиците е необходимо да се предприемат редица мерки. По-специално, трябва да се увеличат както публичните, така и частните инвестиции в индустрията. Това може да стане чрез експерименти на финансиране с поделяне на риска, за да се даде възможност на доставчиците да инвестират в нов капацитет.

Необходимо е също да се създадат мрежови общности и да се провеждат годишни събития за доставчици, за да се насърчи комуникацията и осведомеността между компаниите за синтез и доставчиците. И накрая, необходимо е въвеждане на стандартизация и регулиране, за да се подобри сигурността във веригата на доставки и увереността в дългосрочните инвестиции.

source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало