Skip links

Доставките на CPU и GPU през първото тримесечие отново намаляха – минус 40% за годината

През първото тримесечие на 2023 г. глобалният пазар на компютърните графични процесори (GPU) достигна 54,8 милиона единици, което е спад от 14% за тримесечие и 43% на годишна база, според доклад на анализаторската компания Jon Peddie Research. Доставките на централни процесори (CPU) за компютри са намалели с 39% за година.

В периода 2022 и 2026 г общият годишен темп на спада на доставките на GPU ще бъде 4,42%, а до края на този период инсталираните компоненти ще достигнат 2913 милиона единици. В същото време, проникването на дискретните графики през следващите пет години ще се увеличи до 34%. В сравнение с миналата година, доставките на GPU са намалели с 40% за настолните компютри и 45% за ноутбуците.

Пазарният дял на AMD се е увеличил с 0,9% през тримесечието, докато този на Intel е намалял с 2,9%. За NVIDIA показателят е в посока увеличение с 1,96%. В същото време, доставките на AMD са намалели със 7,8%, при Intel – със 17,5%, а при NVIDIA – с 4,1%.

За средностатистическия персонален компютър през първото тримесечие се пада по 1,2 GPU (включително, общо интегрирана и дискретна графика), което е с 2,2% повече от предходното тримесечие.

Пазарът на CPU за персоналните компютри се е понижил с 15,6% за тримесечието и с 38,8% на годишна база. Обемът на доставките на дискретни графики спрямо предходното тримесечие е намалял с 12,6%.

Всички доставчици, казва анализаторът Джон Педи (Jon Peddie), са съобщили, че са се отървали от запасите си, така че здравословната пазарна динамика трябва да се възстанови през втората половина или към края на годината. Анализаторите прогнозират лек ръст на пазара на CPU и GPU за третото и четвъртото тримесечие, но продажбите в сегмента на персоналните компютри през второто тримесечие ще останат ниски. От първите три доставчици, с ликвидацията на запасите NVIDIA беше най-добрата. На този фон, рязко се откроява пазарът на ИИ-ускорителите за дейта-центровете: тук се очаква NVIDIA да увеличи доставките си с 53% през второто тримесечие, докато AMD и Intel ще ги намалят съответно с 0,93% и 1,8%.


source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало