Skip links

ЕС настоява технологичните компании да маркират създаденото от AI съдържание – мнозина са съгласни, но не и Twitter

Европейският съюз иска технологичните компании да предупреждават потребителите за генерираното от AI съдържание, което може да предоставя дезинформация. „ИИ технологиите могат да донесат ползи, но има и „тъмни страни“ с нови рискове и потенциални негативни последици за обществото“ – казва вицепрезидентът на Европейската комисия Вера Йоурова (Vera Jourova) – „Новите технологии поставят нови предизвикателства в борбата срещу дезинформацията.

Законът за цифровите услуги на ЕС, който установява правилата за модериране, все още не се прилага за генерираното от AI съдържание. ЕС бърза да навакса изоставането и да установи правила за използването на генеративен ИИ. Законът за изкуствения интелект ще бъде подложен на ключово гласуване в пленарната зала на Европейския парламент следващата седмица. Дори ако институциите на ЕС се споразумеят за окончателния вариант до края на годината, компаниите вероятно няма да трябва да се съобразяват с изискванията до 2026 г.

Компаниите, които вече са приели доброволния набор от правила на ЕС за борба с дезинформацията, включително и TikTok, Microsoft и Meta, трябва да „маркират ясно“ всички услуги, способни да разпространяват генерирана от AI дезинформация. Тези компании, които интегрират генеративен AI в своите услуги, като Bing на Microsoft и Bard на Google, също трябва да внедрят необходимите мерки за сигурност, за да гарантират, че тези услуги не могат да бъдат използвани от нападателите за създаване на дезинформация.

В общи линии, Вера Юрова се е срещнала с над 40 компании, които са подписали етичен кодекс в областта на изкуствения интелект. Twitter обаче е отказал да подпише документа. „Ние считаме, че това е грешка за Twitter“. Компанията избра трудния път – конфронтацията – каза представителят на Европейската комисия. „С отказването си компанията привлече много внимание и нейните дейности и спазването на законодателството на ЕС ще бъдат внимателно и спешно проверени.

Европейският комисар по въпросите на конкуренцията Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager) е обсъдила кодекса с партньорите от Г-7 на Индия и Индонезия, за да насърчи компаниите да добавят повече мерки за сигурност при внедряването на генеративни AI-технологии. Комисарят по вътрешния пазар Тиери Бретън  (Thierry Breton) обяви „пакт за ИИ“, който ще започне да действа в периода между съгласуването на закона за ИИ и влизането му в сила.


source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало