Skip links

Еврокомисарят Тиери Бретон иска всички държави членки да забранят на Huawei и ZTE да доставят 5G оборудване в ЕС

В своя реч миналата седмица еврокомисарят Тиери Бретон определи Huawei и ZTE като „високорискови доставчици“ на 5G оборудване. Той повтори призива си към държавите членки да забранят тези компании в целия Европейски съюз. Според Бретон държавите, които вече са отстранили тези доставчици са напълно оправдани в решенията си. Той призова и други държави да последват примера им, за да се премахне изцяло присъствието им в 5G мрежата на ЕС.

Бретон изрази разочарованието си, че въпреки насоките на ЕС, които призовават 27-те държави членки да забранят на „високорисковите“ доставчици да доставят 5G оборудване, само 10 са приложили този план. Той заяви, че бездействието на мнозинството държави членки на ЕС, представлява значителен риск за сигурността на целия блок и неговите граждани, като „излага на риск колективната сигурност на Съюза, като създава голяма зависимост за ЕС и сериозни уязвимости“.

Острата оценка на Бретон за Huawei и ZTE последва актуализацията на доклада на Европейската комисия „Инструментариум на ЕС за киберсигурност на 5G технологиите“, първоначално публикуван през 2020 година. В този доклад държавите членки бяха призовани да забранят на високорисковите доставчици да доставят оборудване на тяхна територия. Въпреки, че в първоначалния доклад не бяха посочени изрично имената на тези две компании, актуализираната му версия посочва директно двата китайски телекомуникационни гиганта.

Макар, че Huawei и ZTE все още не са технически забранени във всички държави от ЕС, повечето от 27-те страни в съюза се движат в тази посока. Най-малко 21 от 27-те държави членки вече са приели законодателна рамка за оценка на риска, а други 3 държави в момента са в процес на приемане на закони в тази насока.

След като законодателството бъде въведено, повечето от тези държави ще имат правомощията да забранят на определени доставчици да доставят 5G оборудване или да премахнат вече внедрено свое оборудване. Изглежда обаче, че не всички държави от ЕС са съгласни да забранят на Huawei и ZTE да използват техните 5G мрежи, тъй като 3 държави все още не са предприели никакви действия срещу тези две компании.

Поради влошаването на дипломатическите отношения между Пекин и Вашингтон, на Huawei и ZTE вече е забранено да доставят 5G оборудване в САЩ и Великобритания.

От своя страна и двете компании последователно твърдят, че са невинни, като твърдят, че тяхното оборудване никога не е било използвано за шпионаж от китайското правителство. Въпреки това западните агенции за национална сигурност остават скептични, в резултат на което двете компании до голяма степен са изключени от изгодни 5G договори в световен мащаб.


source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало