Skip links

Европа готви забрана за лаптопите с несменяеми батерии

След три години всички нови лаптопи трябва да имат сменяеми от потребителите батерии
(снимка: CC0 Public Domain)

Някои производители на лаптопи спряха да използват сменяеми батерии – такива, които потребителят може сам да свали и замени – в стремежа си да направят дизайна по-тънък и елегантен. Но Европейският парламент смята това за неприемливо в контекста на зелената икономика и настоява за забрана на лаптопи с плътно залепени батерии.

Преди новите правила да влязат в сила, те трябва да бъдат одобрени от Съвета на ЕС. Очаква се това да се случи в близките месеци, според публикация на computerbase.de. Таблетите и смартфоните не са засегнати от разпоредбата, поне засега.

Предполага се, че новите правила да влязат в сила едва след три години и половина. След това производителите на лаптопи трябва да гарантират на потребителите в Европа възможността сами да сменят батериите си във всички нови модели, пуснати на пазара.

Регламентът е насочен към рециклиране на повредени батерии и повторно използване на материали, особено тези, които се добиват в райони на конфликти и социално напрежение. Безпроблемната смяна на батериите в лаптопите ще направи по-лесно събирането и рециклирането на повече използвани батерии и следователно ще осигури по-голям добив и повторно използване на ценни суровини.

Това изискване няма да важи за смартфони и таблети. Законодателите дават на производителите избор дали да позволят проста смяна на батерията или да поддържат определени изисквания за производителност и издръжливост.

С други думи, може да се изисква батериите на мобилните устройства да бъдат с по-голям капацитет и да поддържат повече цикли на зареждане. Може да има и изключения за устройства, защитени от проникване на влага.

Освен това европейските парламентаристи са поставили цели за събиране на използваните батерии. От края на 2023 г. трябва да се събират 45% от произведените преносими батерии, след това 63% до 2027 г. и 73% до 2030 г.

За батериите за „леки превозни средства” (скутери и велосипеди) този дял трябва да бъде 51% до 2028 г. и 61% до 2030 г. За сравнение, през 2019 г. 47% от преносимите батерии и акумулатори, продадени в Европа, са били събрани за рециклиране в ЕС.

В актуализираната Директива за батериите са договорени също определени минимални количества повторно произведени материали, които трябва да се използват в производството на нови батерии. Но тази разпоредба ще влезе в сила едва след 8 години.

Това очевидно ще помогне за облекчаване на недостига на ресурси, ако експлозивното търсене на батерии продължи да расте. Прогнозите сочат, че търсенето на батерии ще нарасне 14 пъти до 2030 г.

Други параграфи от новите правила включват „задължително деклариране и етикетиране на въглеродния отпечатък за тягови батерии, батерии за леки превозни средства като електрически скутери и велосипеди и акумулаторни индустриални батерии с капацитет над 2 kWh”. Предвиден е също така „ цифров паспорт на батерията” за тези продукти.

source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало