Skip links

Evrotrust eID става национална схема за електронна идентификация

„Вярваме, че предстоят революционни промени в дигитализацията на обществото”, казва проф. Георги Димитров, председател на Съвета на директорите на Евротръст (снимка: Evrotrust)

България вече има своята първа национална схема за електронна идентификация, призната от Министерския съвет на страната и валидирана от Европейската комисия. Evrotrust eID предоставя лесен и бърз дигитален достъп до обществени услуги в ЕС на физически и юридически лица директно от мобилния телефон.

Министерски съвет призна схемата за електронна идентификация, разработена от „Евротръст Технолъджис” АД, като национална и възложи на министъра на електронното управление да уведоми Европейската комисия за решението.

Схемата беше предварително единодушно валидирана от държавите-членки на ЕС в Мрежата за Сътрудничество към Европейската комисия през м. април. Решението e взето съгласно европейския Регламент (ЕС) 910/2014 (еИДАС), който предвижда всяка държава членка на Европейския съюз да създаде и уведоми национална схема за електронна идентификация.

Уведомяването ще отбележи значителен напредък за развитието на дигитализацията у нас и отваря големи възможности за разширяването на българския бизнес в чужбина. С Evrotrust eID местните предприятия ще могат да предоставят на своите международни клиенти изцяло електронно и сигурно преминаване през целия процес от проверка на самоличността до подписване на договор и други необходими документи.

Също така, чрез използване на Evrotrust eID български и чуждестранни физически и юридически лица ще получат достъп до дигитални услуги не само в собствената си държава, но и в целия Европейски съюз.

Evrotrust eID е първата национална схема, която позволява и на всички европейски граждани да се идентифицират и достъпват публични услуги в целия ЕС, без ограничения за конкретната държава и националност и директно от мобилния си телефон.

Към момента Евротръст има над 1 милион потребители на възраст между 18 и 80 години в своята система. Сред потребителите са и чуждестранни граждани от други европейски държави, а бизнес клиентите на компанията са над 100, включително 15 международни банки.

Схемите за електронна идентификация като тази на Евротръст, дават лесен и бърз достъп на граждани от цял свят до обществени услуги в ЕС, включително здравеопазване, социални грижи, образование, данъци, пенсия, работа, изцяло дигитално.

Българската държава позволи на независими доставчици на удостоверителни услуги да предоставят решения за отдалечена идентификация. Evrotrust еID е първата заявена частна схема за електронна идентификация в България, преминала през валидация от Европейската комисия.

„Вярваме, че предстоят революционни промени в дигитализацията на обществото”, каза проф. Георги Димитров, председател на Съвета на директорите на Евротръст.

В началото на тази година Евротръст привлече първоначална (pre-seed) инвестиция в размер на 2,5 милиона евро от инвестиционния фонд на Българската банка за развитие (ББР), за да подкрепи международното си разширяване и навлизането си на чуждестранни пазари.

source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало