Skip links

Германски стартъп изгражда AI модели с EPYC-сървъри

В „кухнята” на изкуствения интелект – центровете за данни с мощни сървъри
(снимка: AMD)

Aleph Alpha, германски стартъп в сферата на изкуствения интелект, инсталира HPE сървъри Apollo 6500 Gen10 Plus и ProLiant DL385 с процесори AMD EPYC за изграждане на AI модели, които отразяват езиковото многообразие на Стария континент.

Към момента изследванията на Aleph Alpha обхващат модели за обработка на естествен език (Natural Language Processing, NLP) на английски, френски, немски, италиански и испански, уточниха от AMD.

Езикът играе решаваща роля в изкуствения интелект, тъй като позволява комуникация и взаимодействие между хора и машини. NLP моделите се създават за разбиране, интерпретиране и генериране на човешки език, с което разширяват обхвата и въздействието на AI върху хората.

Luminous, новият модел на Aleph Alpha, може да обработва, анализира и генерира различни текстове без обучение за конкретния потребител, като използва над 200 милиарда параметъра. Той се предлага на принципа „AI като услуга”, достъпна за множество потребители чрез интерактивен потребителски интерфейс.

Използвайки технологията на HPE за подпомагане на разработването на NLP модел, Aleph Alpha е изградила мощен център за данни, който разполага със сървъри HPE ProLiant DL385 с процесори AMD EPYC. Центърът за данни може да управлява огромни изчислителни натоварвания и предлага изолиране на работните натоварвания за различни проекти и потребители.

„Имаме център за данни на 200 м² с производителността на съоръжение от 2000 м². HPE и AMD допринесоха за тази изключителна производителност и ни направиха много по-конкурентоспособни”, казва Луц Кирхнер, CIO/CTO на Aleph Alpha.

source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало