Skip links

Google започна да тества в Chrome индикация за потреблението на памет от отделните раздели

Google тества режим за изобразяване на потреблението на памет от отделните раздели. С помощта на функцията ще бъде възможно бързо да се открият най-ресурсоемките от тях и да се разбере колко памет е била освободена след затваряне на раздела.

Инструментът е включен в режима Memory Saver, който ви позволява да контролирате потреблението на RAM, чрез управление на неактивните раздели. Засега функцията на индикатора е в тестова версия на Chrome Canary, но ще бъде включена в основната версия на Chrome 15.

Тестовият набор за запазване на паметта може да бъде активиран в настройките на вашия браузър, като отидете в раздел “Икономия на памет“. В този случай се активира изобразяването на потреблението на оперативна памет и механизмът за премахване на неизползваните раздели. За последното трябва отделно да активирате флага chrome://flags/#heuristic-memory-saver-mode. Освен това, ако е необходимо, можете да деактивирате работата на Memory Saver за отделни уеб-сайтове.

Заедно с това, в тестовия комплект се появи и режим за намаляване на енергопотреблението, който се активира при ниско ниво на батерията. Ако зарядът на батерията е под 20%, тогава Chrome ограничава фоновите процеси и деактивира сложните визуални ефекти и анимации. Можете да активирате режима, като използвате флага chrome://flags/#battery-saver-mode-available.


source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало