Skip links

Huawei: Европейската комисия нарушава собствени правила, обявявайки ни за „високорисков доставчик“ без правно основание

Преди седмица в редица европейски медии се появи информация, че официалните европейски институции обсъждат въпроса относно задължителната забрана на страните от региона за участие на подобни компании в инфраструктурни проекти, научи Financial Times (FT).

Huawei имат официално изявление по въпрос, в което заявяват, че категорично се противопоставя и не се съгласява с коментарите, направени от представители на Европейската комисия. Това очевидно не се основава на проверена, прозрачна, обективна и техническа оценка на 5G мрежите.

Huawei разбира загрижеността на Европейската комисия за защита на киберсигурността в рамките на ЕС. Въпреки това, ограниченията или изключванията, основани на дискриминационни преценки, ще породят сериозни икономически и социални рискове. Това би попречило на иновациите и би нарушило пазара на ЕС. В доклад на Oxford Economics се посочва, че изключването на Huawei би могло да увеличи 5G инвестиционните разходи със суми, достигащи до десетки милиарди евро и това увеличение ще трябва да бъде платено от европейските потребители.

Европейската комисия е в нарушение на договорите на ЕС и принципа на субсидиарност, като публично обявява индивидуален субект за „високорисков доставчик“ без правно основание. От първостепенно значение е да се подчертае, че дискриминационната оценка „високорисков доставчик“ не се прилага по отношение на нито един доставчик без обоснована процедура и адекватно изслушване. В качеството си на икономически оператор в ЕС Huawei има процесуални и основни права и следва да бъде защитена съгласно законодателството на ЕС и на държавите членки, както и по силата на техните международни ангажименти.

Киберсигурността е основен приоритет на Huawei. Huawei има работещ Център за Прозрачност на Киберсигурността в Брюксел. Този център е отворен за клиенти и независими организации за тестване. Те са поканени да извършват справедливи, обективни и независими тестове и проверки за сигурност в съответствие с признатите от индустрията стандарти за киберсигурност и най-добри практики. Ние оставаме решени да предоставяме  сертифицирани на световно ниво и надеждни продукти и услуги, свързвайки милиони европейци.


source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало