Skip links

IBM ще отвори център за квантови изчисления в Европа

Квантови системи на IBM с повече от 100 кубита ще обслужват науката и бизнеса в Европа
(снимка: IBM)

Американската корпорация IBM планира да изгради първия си център за квантови изчисления в Европа. Предполага се, че различни държавни агенции, изследователски институти и търговски клиенти ще могат да използват неговите ресурси.

Новият център за данни ще бъде разположен на площадката на IBM в Епинген (Баден-Вюртемберг, Германия). IBM вече има квантов изчислителен център в САЩ, разположен в Пъкипсий, Ню Йорк. Появата на европейския комплекс ще спомогне за ускоряване на разработването и внедряването на решения, базирани на квантовите технологии.

Центърът за данни в Германия ще включва няколко квантови системи на IBM, работещи с повече от 100 кубита. Достъп до изчислителна мощност ще бъде предоставен на клиенти от европейски страни и други държави. Пускането в експлоатация на обекта е предвидено за 2024 г.

В момента мрежата IBM Quantum Network има повече от 60 организации в цяла Европа. Те получават достъп до квантов хардуер и свързан софтуер за решаване на сложни и изискващи големи ресурси задачи, които често са отвъд възможностите на традиционните компютри.

Квантовите центрове се използват по-специално в области като науката за материалите, физиката на високите енергии, финансовите анализи и др.

Университетът на Бундесвера в Мюнхен, Европейската организация за ядрени изследвания (CERN), обществото Fraunhofer, групата компании Bosch и други организации са свързани към IBM Quantum Network чрез облака.

source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало