Skip links

Институт по електроника на БАН навърши 60 години

Главният научен секретар на БАН проф. Нели Косева връчи плакет ЗЛАТЕН на директора на Института по електроника доц. Татяна Куцарова
(снимка: БАН)

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков” (ИЕ) получи почетен плакет ЗЛАТЕН на БАН по повод 60-годишния си юбилей. Наградата е за високи постижения в областта на материалознанието, нанонауките, квантовата оптика и биомедицинската фотоника.

Колективът на Института по електроника изгражда ново поколение учени с висок потенциал и амбиция. Сред дейността на учените са конкретни приложения в областта на подобряване качеството на живота на хората и устойчивото развитие на обществото, подчертаха от БАН.

През последните 5 години научните резултати от дейността на института са отразени в над 750 публикации, каза на честването директорът доц. Татяна Куцарова и допълни, че учените активно развиват иновационна дейност, като само през миналата година са автори на 9 активни патента за изобретение и 6 за полезен модел.

В момента в Института по електроника се обучават 13 докторанти, като трима от младите учени са завършили образованието си в чужбина и са стартирали научната си кариера в ИЕ.

На церемонията бяха връчени награди в четири категории. Награда за най-добро научно постижение за 2022 г. получи екип с ръководител проф. Катя Вутова, Наградата за най-добро научно-приложно постижение за 2022 г. е за екип с ръководител доц. Албена Даскалова, гл. асистент д-р Цанислава Атанасова е отличена за най-добър млад учен, а Наградата за най-успешен научен проект беше присъдена на екип с ръководител доц. Таня Драйшу.

Научните си изследвания в областта на биофотониката представи д-р Цанислава Атанасова. Тя е част от екип, в който използват оптични методи за повишаване на качеството на живота. Разработките са свързани с взаимодействието на светлината с биологичната тъкан, като могат да се използват с диагонстична и терапевтична цел.

source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало