Skip links

Изкопаемите горива загубиха от вятъра и слънцето в Европа

Зелените източници на енергия успяха да поставят рекорд в Европа през май
(снимка: CC0 Public Domain)

За първи път през май вятърни и слънчеви електроцентрали са произвели повече енергия в Европа от централите с изкопаеми горива, сочат данни на енергийния мозъчен тръст Ember.

Вятърът и слънчевата енергия заемат 31% от европейското електричество или 59 TWh през отчетния период, докато изкопаемите горива поставят антирекорд с 27% и 53 TWh.

Зелените източници успяха да поставят рекорд, благодарение на силния растеж на слънчевата енергия в региона, високата производителност на вятърните турбини и ниското търсене на електроенергия.

Само слънчевата енергия заема рекордните 14% (27 TWh) от цялата електроенергия в ЕС през май – този сегмент за първи път успя да изпревари въглищната енергия, която спря на 10%.

Вятърната енергия през май 2023 г. се е увеличила в сравнение с май миналата година и е достигнала дял от 17% (32 TWh) от електроенергията, генерирана в ЕС, но е загубила спрямо рекордната цифра от януари, когато генерира 54 TWh или 23% от електроенергията.

Въглищата, най-замърсяващият източник, помогнаха за генериране на 10% (20 TWh) от европейското електричество през май – нисък дял, наблюдаван последно през пандемичния април 2020 г.

Този резултат не е случаен: от януари до май регионът намали производството на газ и въглища съответно с 20% и 15%, докато слънчевата енергия показа 10% увеличение, а вятърната енергия нарасна с 5%.

2022 г. беше първата година в историята на Европа, когато вятърът и слънцето изпревариха газовата енергия. Сега те успяха да надвишат всички изкопаеми горива взети заедно.

Картината в отделните страни показва отчетлива тенденция. Германия, въпреки затварянето на последните атомни електроцентрали, намали производството на електроенергия от въглища до рекордно ниско ниво от 2020 г. насам – 7 TWh; Полша, една от водещите европейски крепости на въглищна електроенергия, намали този източник до същите 7 TWh – или до 62%.

source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало