Skip links

Кибер-престъпността коства на света 8 трилиона долара всяка година

Електронизацията на ежедневието ни поставя хората в риск и те трябва да са наясно със своите дигитални права (снимка: CC0 Public Domain)

Киберпрестъпността струва на света 8 трилиона долара годишно, според проучване на Cybersecurity Ventures. Сумата отваря дебат за неотложния характер на нуждата от нови, международни закони, които да се прилагат в онлайн пространството за защита на кибер-правата на гражданите.

“Очакваме глобалните разходи за щети от киберппрестъпления да нарастват с 15 процента годишно през следващите три години, достигайки 10,5 трилиона щатски долара годишно до 2025 г. спрямо 3 трилиона щатски долара през 2015 г.”, казват от Cybersecurity Ventures.

Щетите от кибер-престъпления включват: увреждане и/или унищожаване на данни, откраднати пари, загуба на производителност, кражба на интелектуална собственост, кражба на лични и финансови данни, присвояване, измама, нарушаване на нормалния ход на бизнеса след атака, разходи за разследване, разходи за възстановяване и изтриване на хакнати данни и системи, увреждане на репутацията.

Посочените числа могат да се четат и като разбивка на щетите от кибер-престъпления през 2023 г.:

  • 8 трилиона долара годишно,
  • 667 милиарда долара на месец,
  • 154 милиарда долара на седмица,
  • 21,9 милиарда долара на ден,
  • 913 милиона долара на час,
  • 15,2 милиона долара на минута,
  • 255 000 долара на секунда!

Във връзка с новите данни Организацията за кибер-права, виден защитник на поверителността в дигиталния свят и кибер-правата, публикува нова статия за повишаване на осведомеността относно важността на кибер-правата. В нея ОКП предлага практически стратегии за защита на личните данни в днешния все по-дигитализиран свят.

В контекста на нашето технологично напреднало общество защитата на личните данни се очертава като критична задача, посочва ОКП в своята статия. Организацията казва, че хората са изправени пред постоянен порой от рискове, произтичащи от дигитализацията на всичко: от онлайн насилие през изтичане на лични данни до неоторизирано наблюдение и следене, което застрашава личната неприкосновеност.

Нужно е да се заговори за належащата необходимост от кибер-права, по-конкретно за значението на защитата на личната информация и потенциалните последици от течовете на данни. Освен чисто материалните щети, оценени на 8 трилиона долара годишно, кибер-престъпленията имат и нематериални последици.

„Анализът изследва различни аспекти, свързани с кибер-правата, включително определението и обхвата на тези права в дигиталната среда. Той подчертава важността на правото на неприкосновеност на личния живот и правото на контрол върху собствената лична информация“, казва Анакиара Сарто, директор на Организацията за кибер-права.

Факт е, че в момента има различни правни рамки, свързани с кибер-правата. Те са все още „догонващи“ тенденциите в съвременния дигитален свят и трябва да бъдат ревизирани и адаптирани, което пък е отговорност на лицата, организациите и правителствата, задължени да се грижат за спазването на човешките права.

Признавайки, че хората играят решаваща роля в защитата на своите собствени лични данни, статията дава практически насоки относно стъпките за подобряване на сигурността на личната информация. За пореден път и тук се препоръчва създаването и използването на “силни” пароли с голяма дължина и сложна комбинация от букви и цифри, използване на двуфакторно удостоверяване, както и бдителност при отварянето на електронни писма и особено линкове. Актуализацията на използвания софтуер е от критично значение също.

„Публикуването на този анали подчертава нашия ангажимент за повишаване на осведомеността относно кибер-правата и насърчаване на грижата за сигурността на данните“, казва Сарто. „В епоха, в която цифровите взаимодействия са повсеместни и могат да представляват опасност, вече е наложително хората да бъдат надлежно информирани за начините да защитават своите лични данни – и овластени да го правят“.

Всички граждани, според Сарто, трябва да са наясно със знанията и инструментите, от които се нуждаят, за да защитят своя дигитален живот.

source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало