Skip links

Квантов компютър симулира човешка умствена дейност

Пътят на човешката мисъл е подчинен на законите на квантовата вероятност
(снимка: CC0 Public Domain)

Разработчикът на квантовите компютри IonQ обяви първите експерименти за симулиране на човешка умствена дейност върху квантови вериги. Целта е да се изследва фундаменталната възможност за пускане на човешки модели на познание и вземане на решения върху квантов хардуер. Първите резултати са обнадеждаващи, съобщи американската компания в научна публикация.

Повече от 60 години психолозите систематично се опитват да проникнат в мистерията на познанието на човека за себе си и заобикалящата го среда. Редица аспекти показват, че пътят на човешката мисъл е донякъде (и понякога много силно) подчинен на законите на квантовата вероятност. Ето защо учените се опитват да управляват моделите за вземане на решения, извлечени от психолозите, на квантови компютри.

С правилните компоненти изследователите могат да разработят невероятно мощни инструменти за прогнозиране на определени събития и да създадат предпоставки за появата на всезнаещи платформи за управление.

Специалисти на IonQ и международна група учени създадоха квантови вериги, регистри и гейтове, които правят възможна имитацията на човешка умствена дейност, съобщи HPCWire. Всъщност човешките психични състояния са кодирани в кубити, което позволява тяхното манипулиране и получаване на определен резултат.

Това са първите стъпки, но те могат да отведат много далеч в имитацията на човека, макар че не е сигурно за добро или лошо. Всеки работен инструмент може да се превърне в оръжие и да се обърне срещу човечеството.

„Потенциалното въздействие на квантовите компютри, които емулират процесите на вземане на решения от човека, не може да бъде надценено, тъй като такова бъдеще се доближава до реалността”, казва Питър Чапман, главен изпълнителен директор и президент на IonQ.

По неговите думи, този ​​пробив има голям потенциал за области като генеративния изкуствен интелект, който позволява създаване на сложни и фини AI системи, способни да генерират изключително реалистични и креативни резултати. „С несравнимата процесорна мощност на квантовите изчисления, днешните изследвания поставят критична основа за разработването на сложна мрежа от корелации, които ще подхранват бъдещите иновации”, допълва Чампан.

Но най-интересното, според скорошни изследвания е, че човек мисли според законите на квантовата физика. Тоест всички ние можем да имаме малък квантов компютър в главите си.

source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало