Skip links

Lean подобрява производството на Sensata в Ботевград

Д-р Уомак, създател на Lean, разгледа производствения център на Sensata в Ботевград
(снимка: stoyanski.com / предоставена от Paragraph 42)

Компанията за индустриални технологии Sensata прилага Lean методология както в мисленето и практиките на производствената си дейност в Ботевград, така и в управлението на екипите си. Това ѝ позволява да постига целите си за устойчивост.

Преди 5 години Sensata Technologies променя работния процес на своите оператори като въвежда иновативни LED табла на мястото на дървени маси с принтирани чертежи и указания. Промяната води до намаляване времето за смяна на компонентите в процеса на продуктово сглобяване само до 2 секунди и дава 100% сигурност на изработката на автомобилните сензори.

„През нашите иновативни LED табла преминават средно по 30 000 сензора на ден и над 11 млн. годишно, затова най-важното нещо в производствената ни компания е да обезпечим качество и бързина на процеса, както и минимални загуби в него”, сподели Иванка Тянкова, Lean мениджър в Sensata, която представи опита на компанията с множество внедрени Lean инструменти по време на конференцията  „Tomorrow Redefined”, организирана от Lean Institute Bulgaria.

С иновацията Sensata Technologies работи за постигане на целите си за екологична устойчивост, като намалява използването на тонове хартия, елиминира отпадъците, свежда до минимум грешките при нестандартизирано сглобяване на компоненти. По този начин Sensata спестява значителни усилия на екипа в Ботевград, където в момента работят близо 3500 служители.

Lean практиките не са ограничени само до производството, те могат да се приложат и в други области, в които ефективността и подобряване качеството на процесите са от ключово значение. Сред тях са ангажираността на служителите и поощряването на техните идеи и принос за компанията.

Цялостната система за подобрения е съпътствана от два други изключително важни процеса – „Gemba” („отиди и виж с очите си”, последвано от „намери загубите и ги отстрани”) и ежедневни срещи за обсъждане на оперативното представяне (оперативки). „Lean е начин на мислене, затова може да се прилага в различни работни процеси, но и в живота ни и в отношението към хората и екипите като цяло”, допълни Тянкова.

Палитрата от възможности, които предоставят тези методи, представи на конференцията самият създател на понятието Lean – д-р Джеймс П. Уомак, който посети България за пръв път. Ден преди събитието д-р Уомак разгледа производствения център на Sensata в Ботевград, където се запозна отблизо с приложението на Lean методологията в автомобилния сектор.

source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало