Skip links

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Обща информация

exsen.eu е собственост на ЕКСЕН ГРУП ЕООД. Настоящата Политика на лични данни урежда всички въпроси, свързани със събирането и обработването на лични данни през уеб сайт exsen.eu

Специални уведомления за поверителност и други политики

Това е основната Политика на лични данни, която се отнася до личните данни, които exsen.eu обработва:

 • Във връзка с използване на уеб сайт exsen.eu;
 • За връзка с потребители, изпратили съобщение през уеб сайта;
 • За данни въведени вследствие на изтегляне на безплатен ресурс

Когато използвате exsen.eu, Вашите бисквитки (cookies) се взимат и съхраняват, за да може exsen.eu да Ви различава от другите потребители. Можете да се запознаете с пълната иформация относно бисквитките тук.

Къде съхраняваме Вашите лични данни

exsen.eu съхранява Вашите лични данни на местни подсигурени сървъри.

Споделяне на Вашите лични данни

Вашите лични данни се споделят само с оторизирани лица, имащи за цел да изпълнят своите трудови задължения.

exsen.eu може да споделя Ваши лични данни, както следва:

 • На доставчици на услуги

aldev.bg може да споделя Вашите лични данни с доставчици на услуги, които късаят трудово задължение, с цел отговор на запитване или възположена задача. Тези доставчици на услуги са договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на личните данни, които получат и да ги използват само съгласно наши инструкции.

 • На публични органи

Ако exsen.eu има задължение да разкрие или сподели Ваши лични данни, за да изпълни каквото и да било законово задължение.

Колко дълго aldev.bg запазва лични данни

Като правило exsen.eu няма да държи Ваши лични данни за каквато и да било цел или цели за по-дълъг срок, отколкото е необходимо. Вашите лични данни се използват само за целите, за които exsen.eu ги е събрал, включително за изпълнение на каквито и да било правни изисквания.

Вашите права според законодателството за защита на личните данни

Законодателството за защита на личните данни Ви предоставя определени права във връзка с обработването на Вашата информация. Това са:

 • Правото на информация
 • Правото на достъп до Вашата информация
 • Правото на поправяне на Вашата информация
 • Правото на изтриване на Вашата информация
 • Правото на ограничаване на обработването
 • Правото на прехвърляне на информацията
 • Правото на възражение срещу обработването

Правото на информация

Вие имате право да бъдете информирани за това как събираме и обработваме Вашите лични данни, включително как се използват Вашите лични данни и какви са Вашите права във връзка с Вашите лични данни.

Правото на достъп до Вашите лични данни

Вие имате право на достъп до личните данни, които exsen.eu съхранява за Вас.

Право да поправите Вашите данни

Ако Вашите лични данни са неточни или непълни, Вие имате право да поправите и актуализирате тази информация. Вие може да актуализирате личните данни, които exsen.eu притежаваме за Вас, като изпратите и-мейл съобщение на gdpr@aldev.bg

Правото на изтриване на Вашите лични данни

Вие имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити или премахнати, когато няма причина да exsen.eu да продължава да ги обработва. Можете да поискате да бъдете забравени, когато данните повече не са необходими във връзка с целите, за които първоначално са били събрани или обработвани и когато сте оттеглили съгласието си за обработването им.

Право да ограничите обработването

Вие имате право да „блокирате“ или спрете обработването на Вашите лични данни. Ако пожелаете от exsen.eu, може да се прекрати използването на Вашите лични данни и aldev.bg ще преустановим всяко обработване с изключение на съхранение.

Право на възражение

Вие имате правото да поискате от exsen.eu:

Да не обработва Вашите лични данни;

Да получите справка за обработването на Вашите лични данни

Да бъде ограничено обработването на Вашите лични данни

Да поискате да бъдат изтрити Вашите лични данни

за нашите законни интереси, включително за маркетингови цели. exsen.eu информира финаги, преди да се събират лични данни в случай, че възнамерява да ги използва за такива цел. Вие можете да упражнявате правото си по всяко време да се свържете с ЕКСЕН ГРУП ЕООД на admin@exsen.eu

Вие можете да намерите допълнителна информация относно Вашите права по отношение на защитата на личните Ви данни при Комисията за защита на личните данни на https://www.cpdp.bg/.

Когато обработваме Вашите лични данни на основание дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.

Промени в нашата Политика за на лични данни

Ние запазваме правото си, при необходимост да променяме настоящата политика. Актуалната Политика за поверителност ще бъде публикувана на Интернет страницата ни.

Ще се постараем да Ви информираме за промени в Политиката за поверителност по подходящ начин чрез email или чрез друг предпочитан от Вас комуникационен акт.

Последна актуализация: 02.08.2019

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало