Skip links

Признание: IoT не успя да „експлодира“

Дискретното производство, комуналните услуги и логистиката съставляват най-големия дял от IoT пазара в момента (снимка: CC0 Public Domain; изображението е генерирано от AI и обработено с графичен редактор)

IoT пазарът не успя да „експлодира“, както предвиждаха мнозина анализатори в предходните години. Все пак той се развива добре и в идните години големите приходи за доставчиците ще идват преди всичко от софтуерната част. Скоро половината от IoT приложенията ще съдържат някакъв елемент на изкуствен разум, за да са полезни на потребителите.

„През 2017 г. BCG публикува много цитиран и обсъждан анализ, питайки: „Къде са възможностите за растеж в корпоративния IoT?“ Заключението: горните нива на технологичния стек (услуги, приложения и анализи) ще растат най-бързо между 2015 и 2020 г. и ще постигнат най-високи разходи“, припомнят анализаторите от IoT Analytics. „Днес, шест години по-късно, ние се чудим: колко точна беше оценката на различни индустриални анализатори тогава и какво е необходимо, за да спечелим в променящия се пазар на корпоративния IoT между 2023 г. и 2027 г.?“

Според последните данни на IoT Analytics за IoT пазара от януари 2023 г., корпоративните разходи за IoT са достигнали 201 милиарда долара през 2022 г. На тази база анализаторската фирма намали оценките си за прогнозния период 2023–2027 г. и сега очаква, че пазарът ще расте с около 19% годишно и ще достигне 483 милиарда долара до 2027 г.

По-слаб растеж от очакваното

Изводът на оценителите е, че „прогнозите за индустрията бяха насочени правилно, но твърде възходящи за темпото на възприемане на IoT и за това колко бързо ще се променят различните технологични категории“. „Според нашите оценки, пазарът на IoT е с 45% по-нисък от прогнозирания,“ казват анализаторите. „Пазарът нарасна значително през времевата рамка 2015-2020 г., но не експлодира, както се предвиждаше от мнозина“.

С други думи, ако прогнозата за индустрията за 2020 г. беше за 250 милиарда долара, реално сегментът е достигнал едва $136,6 милиарда по това време.

Извори на ръст

Сбъдна се е прогнозата, че сферите на услугите, приложенията, анализите на данни и софтуерните платформи значително ще надминат останалите части от IoT пазара. Сега IoT Analytics обаче добавя, че анализите на данни, приложенията и услугите представляват 39% от пазара през 2020 г., а не 60%, както се очакваше от някои доставчици на данни.

В действителност дискретното производство, комуналните услуги и логистиката съставляват най-големия дял от пазара. „Нашите данни показват, че тези три сегмента са сред най-големите, но нашето мнение е, че дискретното производство е сегмент, доста по-голям от прогнозираното“, казват анализаторите.

„Макар да виждаме, че общите прогнози за индустрията (включително нашите собствени) бяха твърде възходящи, ние сме свидетели на сериозни доказателства, че пазарът расте допълнително и сега вярваме, че прогнозираният пазарен размер на IoT за 2020 г. от $250 милиарда ще бъде надминат в някакъв момент през 2024 г.“

Навлизане на AI

Това, което предстои, е навлизането на изкуствения разум в IoT сферата. Почти половината от всички IoT приложения ще интегрират, по един или друг начин, елементи на изкуствен интелект в идните години до 2027 г., очакват анализаторите. „Бъдещето на IoT е сближаването на AI и IoT, също често наричано AIoT“.

Два от ключовите подходи на вграждане на AI компонент в ioT системите са въвеждането на машинно зрение и предиктивна поддръжка. И двете носят „постоянно висока възвръщаемост на инвестициите“ за компаниите, които ги внедряват.

Бурното развитие на AI през последните месеци обаче променя картината. „Въз основа на данните, с които разполагаме, и дискусиите, които водим с различни организации, ние изчисляваме, че приблизително 6% от приложенията на IoT днес са базирани на AI – тоест че алгоритмите с AI играят основна роля при използването не технологията“. Други 11% от приложенията са класифицирани като „подобрени с AI“, което означава, че AI помага, но все пак използването на IoT технологиите не зависи изцяло от наличието на AI функционалност.

До 2027 г. обаче почти половината от всички приложения на IoT ще имат някакъв AI елемент. Делът на „подобрените с AI“ приложения ще се утрои в този период. Много доставчици на софтуер в момента преразглеждат стратегиите си в търсене на начини да усъвършенстват своите съществуващи софтуерни предложения с помощта на AI.

„Не всичко обаче е задължително да бъде базирано на AI. Много онаследени IoT приложения без елементи AI, които вече са внедрени, могат да останат недокоснати. Много приложения, базирани на правила, ще останат достатъчни за някои клиенти“ и няма да имат нужда да бъдат подобрявани с помощта на AI, казват пазарните наблюдатели.

Все пак шумът около ChatGPT и генеративните алгоритми вероятно ще повлияе на стратегиите за AI през следващите години. „Все още е рано да се каже дали и колко бързо внедряването на генеративен AI в IoT ще доведе до нови широкомащабни сценарии на употреба“.

В крайна сметка към 2027 година близо половината от IoT приложенията ще бъдат базирани на AI, прогнозират специалистите.

source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало