Skip links

Проучване: Слънчевите панели деградират по-бързо от обещаните 25 години

Масовите слънчеви панели се разграждат по-бързо, отколкото обещават производителите
(снимка: CC0 Public Domain)

Построяването на соларни ферми е инвестиция в бъдещето. Ефектът от значителните инвестиции ще се прояви след години, докато производителите дават много надценени оценки за живота на слънчевите панели. Като цяло, днешните слънчеви панели деградират много по-бързо от заявените 25 години, показа ново изследване.

Група учени от Гана са проучили 48 слънчеви панела от 12 производители, а резултатите от изследването са публикувани в сп. Energy Conversion and Management. Избрани са по 4 броя фотопанели от всяка марка чрез стратифицирано произволно вземане на проби от ферми, които са работили при същите условия от 5 до 9 години, дори без частично засенчване.

Всички панели са масово произведени от евтини слънчеви клетки, направени от поликристален силиций. По-скъпите фотопанели от монокристален силиций вероятно ще имат по-добри резултати, но поради рядката им употреба те все още не могат да формират статистика.

Трябва също така да се има предвид, че в Гана, където е тествана скоростта на разграждане на поликристалните фотопанели, климатът е горещ и в същото време влажен, което може да повлияе негативно на живота на слънчевите панели, отбелязва PV Magazine в публикация за изследването.

Като цяло се оказва, че фотопанелите от 11 производители се разграждат толкова бързо, че ще се повредят преди 20 години, да не говорим за обещаните 25 години гарантирана работа. Фотопанелите на 12-ия производител се влошават в съответствие с декларираните характеристики и могат да се считат за надеждни, въпреки че изследователите не посочат характеристиките на други партиди от това производство. Имената на компаниите-производители се пазят в тайна.

В изследването са участвали образци от фотопанели с мощност от 100 до 460 W. Първо, пробите са визуално проверени съгласно методология, разработена от Националната лаборатория за възобновяема енергия (NREL) на Министерството на енергетиката на САЩ. След това всеки панел е изследван по време на експлоатация с помощта на тестер Seaward PV210.

Тестването показа, че минималната скорост на разграждане на анализираните модули е 0,79% на година, а максималната – 1,67% на година. Фотопанелите само от един производител се влошават с по-малко от 0,8% годишно, докато модулите от други производители се влошават с повече от 1,0% годишно. Това означава, че панелите могат да се повредят много по-рано от 20 години експлоатация.

Шест от 48-те модула вероятно ще издържат повече от 20 години, а само четири достигат 25-те години, декларирани от производителя. В същото време учените отбелязват, че скоростта на разграждане не зависи от възрастта на модулите. И „по-младите” панели, и по-„старите” деградират еднакво бързо.

В статията си учените от Гана подчертават, че според данните, с които разполагат, подобна скорост на разграждане на поликристални слънчеви панели е забелязана от изследователи и в други страни.

source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало