Skip links

Радикална нова теория дава съвсем различен поглед върху това какво представлява животът

От гледна точка на биологията живото същество има способността да се възпроизвежда, расте, метаболизира, усвоява енергия и реагира на околната среда. За земната биология тази дефиниция е подходяща (въпреки че въпросът за вирусите остава открит), но животът извън нашата планета може да е много по-различен. Как може да бъде идентифициран, ако е коренно различен от земната биология? Астробиолог от САЩ и химик от Шотландия предложиха теория, която ще бъде проверена по време на мисията на НАСА до Титан.

Сара Уолкър от Университета в Аризона и Лий Кронин от Университета в Глазгоу считат, че случайността не е в състояние периодично да създава толкова сложни молекули, каквито се срещат във всички живи организми. За тази цел Вселената трябва да има памет и метод за създаване и възпроизвеждане на сложна информация.

„Електронът може да бъде създаден навсякъде във Вселената и да няма история“, казва Уокър. „Вие самите също сте фундаментален обект, но с голяма историческа зависимост. Можете да кажете, че сте се родили преди толкова и толкова години, но някои части от вас са милиарди години по-стари. От тази гледна точка трябва да мислим за себе си като за системи за пренос на информация от род в род, която временно се е сляла в индивида“.

Теорията, предложена от учените, предполага, че молекулите, създадени от биологичните процеси, трябва да са по-сложни от тези, създадени от небиологични процеси. За да я проверят, те са анализирали редица органични и неорганични съединения от цялата Земя и от космоса: бактерии E. coli, дрожди, урея, морска вода, метеорити, лекарства, домашно приготвена бира и шотландско уиски.

Разделяйки съединенията на части, учените идентифицираха молекулярните компоненти, които ги изграждат. Чрез изчисляване на най-малкия брой стъпки, необходими за пресъздаване на всяко от съединенията от тези компоненти, те получават така наречения „индекс на молекулярното сглобяване„. Компонентите с 15 или повече стъпки са представителите на живи същества или продукти на технологични процеси: биологична клетка със сложни протеини или химично съединение, създадено в лаборатория. Някои съединения, взети от живи същества, също не са много сложни, но сред неорганичните вещества нито едно не преминава бариерата от 15 стъпки.

„Нашата система ни позволява да търсим във Вселената следи от това какво прави животът, вместо да се опитваме да определим какво представлява той“, казват учените.

Предимството на индекса на сглобяването е, че той не изисква извънземните да са направени от същите органични материали на въглеродна основа като живите същества от Земята. Също така няма значение дали извънземният живот едва е започнал да се появява или е преминал на технологично ниво, което е извън нашето разбиране. На всички тези етапи възникват сложни молекули, които не биха се появили, ако там нямаше живи системи.

След като формулираха своята теория преди две години, сега Уокър и Кронин се опитват да я приложат в бъдещите изследователски мисии на НАСА, пише Science Alert. Така например в средата на 30-те години сондата Dragonfly ще прелети през плътната атмосфера на Титан в търсене на следи от живот, който може да се развива в подземните езера на спътника на Сатурн. Сондата ще вземе проби и ще анализира химическия им състав.

„Не очакваме при тези условия да се е развил живот като на Земята, така че ако искаме да открием живот на Титан, ни е необходим по-друг метод“, казва Уокър. „Моята група сега работи върху това как да открива молекули с висок индекс на сглобяване. Ще работим с НАСА, за да осигурим инструменти за масспектроскопия с достатъчна разделителна способност, за да открием тези молекули“.


source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало