Skip links

Разрушаването на язовира на Каховската ВЕЦ може да засегне Запорожката атомна електроцентрала

Взривяването на язовирната стена на Каховската ВЕЦ на 6-ти юни 2023 г. вече се счита за една от най-големите техногенни катастрофи в Европа през последните десетилетия. Десетки населени места са наводнени, значителна част от флората и фауната на Херсонска област е унищожена, десетки хиляди хора загубиха домовете си, а броят на загиналите все още е неизвестен.

Язовирът е построен през 50-те години на миналия век, превръщайки се в ключов елемент от сложна хидросхема, която осигурява не само (и не толкова) електроснабдяване за регионите в Южна Украйна, но и напояване на земеделските земи в обширни територии (бившите Херсонска, Запорожка области и Крим), задоволяване на питейните и битовите нужди на населението, решаване на проблемите с промишленото водоснабдяване в региона. Хидровъзелът „Каховка“ изпълняваше и важни транспортно-логистични функции на речното корабоплаване между Херсон и Запорожието, както и железопътна и автомобилна комуникация между бреговете на Днепър чрез мостове, изградени на язовирната стена.

Към сутринта на 7-ми юни пикът на разлива от язовир Каховка вече е отминал. Нивата в наводнените райони ще се стабилизират през следващите 4 дни. Засега не може да се оцени пълният размер на последиците от тази катастрофа и не е известно колко е повреден язовирът.

Съществува ли заплаха за Запорожската АЕЦ?

Запорожката АЕЦ, която е най-голямата атомна електроцентрала в Европа, сега е под руски контрол. За охлаждане реакторите на тази АЕЦ се използват водохранилища, нивото на водата в които към днешен ден падна с 2,8 метра. Ако това ниво падне под 12,7 метра Запорожката атомна централа ще остане без вода за охлаждане на реакторите. Положението е много опасно. Международна агенция за атомна енергия – МААЕ (International Atomic Energy Agency, IAEA) съобщи, че засега не е точно известно доколко големи са повредите на язовирната стена и на самата Каховска ВЕЦ, но ако сегашната скорост на понижаване нивото на водата се запази (от 5 до 6 сантиметра към 7-ми юни вечерта), то нивото от 12,7 метра може да бъде достигнато след около два дни. Което всъщност означава тази вечер.

Понастоящем Запорожката АЕЦ непрекъснато попълва водните си запаси, като пълни големия охлаждащ басейн до централата, както и по-малките охлаждащи басейни и прилежащите канали, използвайки вода от язовир Каховка, докато това все още е възможно. Когато тези съоръжения се напълнят, ще има достатъчно вода за охлаждане на шестте реактора, както и на отработеното ядрено гориво за период от няколко месеца.

Запорожката атомна електроцентрала

Според генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси, въпреки че всичките шест реактора на АЕЦ са спрени, те все още се нуждаят от охлаждане, за да се предотврати разтопяването на горивото и евентуалното изхвърляне на радиоактивни материали. Рафаел Гроси ще пътува до Запорожката АЕЦ следващата седмица, за да оцени ситуацията на място и да следи за спазването на петте основни принципа за защита на тази атомна централа, които той представи пред съвета за сигурност на ООН на 30-ти май.

Всичко това се случва на територията на Украйна и засега на практика всичката информация идва от украинските специалисти, учени и експерти.

Учени от Института по география на Националната академия на науките на Украйна направиха предварителна оценка на последиците от взривяването на язовирната стена на хидроелектроцентралата „Каховка“ за южната част на Украйна. Ето няколко резюмета от този доклад:

  • Рязкото намаляване на нивото на водата в язовира Каховка или неговото ликвидиране неминуемо ще доведе до екологична катастрофа.
  • Дънните утайки на язовир „Каховка“ могат да имат високо ниво на замърсяване и да представляват опасност както за флората и фауната, така и за живота на хората.
  • Като се има предвид изострянето на проблемите с водоснабдяването поради изменението на климата, в бъдеще, след пълното освобождаване на обема на язовира Каховка, съществува заплаха от появата на пустинни земи, непокрити с растителност, а пейзажите на региона ще придобият сходство с пейзажите на степния Крим. Съответно следва да се посочат мащабните заплахи за биоразнообразието, устойчивостта и природната стойност на ландшафтите в заливните райони, рисковете за териториите и обектите от природния резерватен фонд. Девет обекта от фонда на природните резервати с различен природозащитен статус попадат в зоната на влияние на наводненията.
  • Понастоящем селскостопанският сектор в Херсон е изправен пред заплахата от колапс.
Какво казват учените за последиците от аварията на язовира на Каховската ВЕЦ 3 През 2018 г. в региона е имало 427 100 хектара поливни площи, или 21,6% от общата площ на земеделските земи, включително 384 500 хектара от държавните напоителни системи. Напояваните земи в региона са били застрахователен фонд за стабилно селскостопанско производство, особено в сушави години със съвсем малко валежи

Взривяването на язовирната стена на Каховската ВЕЦ също така представлява значителна заплаха за историческия и културния потенциал на региона. Предварително могат да бъдат идентифицирани 118 паметника на недвижимото културно наследство, които са били унищожени, повредени или са застрашени от заливане поради разрушаването на язовира. Сред тях са: 14 паметника от национално значение и 108 паметника от местно значение. В зоната на наводнението се намират 23 музея с различен профил, сред които: къщата-музей на Полина Райко (украинска художничка) в Олешки, Художествената галерия „А. Гавджински“ в Новокаховск, Херсонския регионален художествен музей „А. А. Шовкуненко“, както и още много други исторически, музеи, а също и библиотеки и архиви.

Заплахата за околната среда

В наводнената зона има значителен брой обекти с техногенна опасност. Сред тях особена заплаха представляват обектите с химическа опасност, както и обектите, съдържащи токсични промишлени отпадъци и негодни за употреба пестициди. Така например в наводненото село Николское, във водоснабдителния завод „Днепър-Миколаев“ има 37 тона опасни химически вещества (3-та степен на химическа опасност). Местонахождението на негодните за употреба и забранени пестициди е регистрирано в кметството на с. Белозерское и с. Косачие Лагери. Значителна опасност представляват пожароопасните и взривоопасните съоръжения, съдържащи горивни и смазочни материали. Например, в резултат на експлозията в Каховската ВЕЦ е унищожено машинното отделение с 450 тона технически мазут, от които 150 тона вече са попаднали в река Днепър.

Педиатърът д-р Евгений Комаровски разказа за рисковете за здравето и даде своите препоръки. Вследствие на бедствието сега съществува висок риск от увеличаване на броя на острите чревни инфекции. Затова трябва внимателно да се следи качеството на водата: чешмяната вода да се преварява за 3-5 минути, за пиене и приготвяне на лед да се използва само бутилирана вода.

В момента река Ингулец е и епицентър на екологична катастрофа: съобщава се, че посоката на течението на реката се е обърнала поради натиска на водата от язовира. За това съобщава Природогеографското дружество.

Относно последиците от катастрофата за флората и фауната зоологът и водещ изследовател от Института по зоология „Шмалгхаузен“ към Националната академия на науките на Украйна, доктор на биологическите науки Павел Голдин заяви:

„Целият район на Олешковските пясъци е наводнен. На Олешковските пясъци и в Черноморския биосферен резерват се среща например пясъчната полевка, която според моя колега Михаил Русин, 50% от нейния хабитат попада в наводнената зона. И този вид живее само в Украйна, той е наш ендемит. В този регион се срещат и други ендемични видове животни и растения – уникално природно наследство на Украйна. Те могат да изчезнат завинаги. По същия начин у нас има ендемични видове риби от рода на уклейките, които се срещат само в устието на Днепър-Буг и може би още в залива Джарилатска. Половината от местообитанието им също е подложено на наводнения с неясни последици. Възможно е всички места за хвърляне на хайвер да бъдат унищожени и видът да изчезне. По обясними причини сляпото коприварче живее в хралупи. Как може да се спаси, когато всичко е наводнено? Това е опасно за цялата сухоземна и подземна фауна: бозайници, влечуги, безгръбначни животни. Насекоми, паяци… Става дума за хиляди видове“.

Наводнено селище в резултат от взривяването на Каховската водно-електрическа централа

Освен това последиците от взривяването на Каховската ВЕЦ за природата и икономиката бяха оценени от

Игор Пилипенко, доктор на географските науки, декан на катедрата по география в Херсонския държавен университет. Според него регионът е имал специфична селскостопанска специализация, насочена към крайградския тип земеделие, което е било тяхното основно предимство. Сега хората нямат възможност да отглеждат каквото и да било върху тези земи. Най-много ще пострадат Каховски, Чаплински, Новотроицки, Геницки, Ивановски и Нижегородски райони, които използваха централизирано водоснабдяване за напояване на земите си. Игор Пилипенко счита, че е необходимо колкото се може по-бързо да се възстанови Каховската водноелектрическа централа.

Кога ще може да бъде възстановена Каховската ВЕЦ?

„Това е сложна водноелектрическа централа, която трябва да бъде построена възможно най-скоро след деокупацията. И ние вече работим по варианти за изграждане на централата още от днес“, заяви изпълнителният директор на Укрхидроенерго Игор Сирота.

По думите му Укрхидроенерго, съвместно с проектантския институт на ПАО „Укрхидропроект“, разработва проект за преграждане на язовир Каховка, за да се възстанови нивото на водата до проектното. Това е необходимо, за да се осигури вода за хората. Подготвя се и списък с приоритетните задачи и работи по изграждането на Каховската ВЕЦ след деокупацията. Понастоящем не е известно кога и дали изобщо ще започне работата по възстановяването на ВЕЦ. Според украинското министерство на икономиката възстановяването на структурата може да отнеме до 5 години и стотици милиони долари.

Да напомним, че през нощта на 6-ти юни тази година медиите и местните власти съобщиха за разрушаването на горната част на Каховската водноелектрическа централа в Херсонска област. Причината се приписва на обстрел, най-вероятно от реактивна система за залпов огън.

До сутринта водата в Нова Каховка се е покачила с над 10 метра (максималното ниво е било 12 метра) и градът вече е наводнен. Местните жители са евакуирани от наводнените крайбрежни райони.

Украинските медии отбелязаха, че над 80 населени места са в зоната на наводнение в Херсонска област. Водата изтича от язовир Каховка със скорост 15-20 см на час, което означава, че ще процесът ще продължи около четири дни.

Сега нивото на водата постепенно пада, но се очаква ужасяваща техногенна катастрофа, която ще засегне всичко – хората, флората и фауната, ще плъзнат зарази, като всичко това неизбежно ще се отрази и на Европа и на страните от Европейския съюз.


source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало