Skip links

Регтех – новият ултрабързо растящ ИТ бизнес

Блокчейн системите залягат в основата на технологиите за мониторинг на регулаторното съответствие (снимка: CC0 Public Domain)

Финансовите организации и редица други бизнеси по света ще харчат стотици милиарди за регтех системи в обозримо бъдеще. Към 2028 година този сегмент ще възлиза на 200 милиарда долара. „Все по-сложните“ регулации ще породят ръст от 124% при инвестициите в регтех системи, включително такива, базирани на изкуствен интелект (AI) и блокчейн.

Регтех е съкратено наименование на технологиите за мониторинг на регулаторното съответствие – софтуер за управление на съответствието с нормативните изисквания. Компаниите от различни сфери инвестират в подобни платформи, най-вече за да спестят време и пари, автоматизирайки човешкия труд. Тенденцията на свой ред позволява ресурсите, посветени на спазването на нормативните изисквания, да бъдат пренасочени към други бизнес-дейности.

Например, банките инвестират огромни суми в хора и процеси, необходими за спазване на разпоредбите за индустрията. Когато тези процеси се автоматизират, вниманието на хората може да бъде насочено към други бизнес-дейности.

Перспективи за бърз растеж

„Предвиждаме нарастващи нива на корпоративни инвестиции, тъй като организациите по света осъзнават огромната ефективност, която регтех им носи“, казват анализаторите от Juniper Research. Последните данни на изследователската фирма сочат, че през настоящата година ще бъдат изразходвани 83 милиарда долара за регтех платформи. По-нататък сумата ще расте бързо, достигайки до над 200 милиарда долара през 2028 г.

„Все по-сложните регулаторни изисквания карат корпорациите да въвеждат редица нови технологии, за да улеснят постигането на регулаторно съответствие“, обобщават анализаторите.

Блокчейн срещу прането на пари

Проучването разкрива, че блокчейн се възприема интензивно в бизнеса с финансови услуги като част от стратегиите за предотвратяване на прането на пари. Това е огромно предизвикателство за финансовия сектор.

Прането на пари – и връзката му с организираната престъпност – е сериозен глобален проблем, а банките волю-неволю се оказват в неговия епицентър. Според ООН, около 2 трилиона долара се пренасят незаконно всяка година, като престъпниците използват банките, за да укриват нелегалните си пари. Следователно за всяка държава прането на пари струва на икономиката огромни загуби.

Опитите за справяне с явлението доведоха до появата на редица строги регулации за наблюдение на финансовите дейности, така че да бъде възможно навреме да се „забелязва“ поведение, което би могло да е свързано с прането на пари. Неспазването на въпросните закони от страна на финансовите организации е свързано с крупни санкции, възлизащи на милиони евра или долари.

Например, Swedbank беше глобена с 347 милиона евро от регулаторите в Швеция и Естония през 2020 г. за нарушаване на законите за пране на пари. Банка ING беше глобена със 775 милиона евро през 2018 г. за това, че не е предотвратила изпирането на стотици милиони евро между 2010 г. и 2016 г.

Ролята на изкуствения интелект

Именно въпросните проблеми стоят в основата на бума на регтех системите. „Най-успешните [доставчици на регтех] ще използват изкуствен интелект, за да намалят ръчната работа, необходима на екипите по регулаторното съответствие и да им позволят да се съсредоточат върху задачи, които изискват човешки разум, намалявайки разходите и увеличавайки значително производителността. Това се случва във време на силен натиск върху разходите“, каза Juniper.

Анализът установява още, че водещите играчи като цяло предлагат рационализирана проверка на самоличността, автоматизирана посредством изкуствен разум, и по този начин смогват успешно да се позиционират в много различни индустрии, тъй като регтех се разгръща и отвъд обикновените финансови услуги.

За да останат пред конкуренцията, доставчиците трябва да разработят решения, които използват AI и машинно обучение, способно да автоматизира процеси като проверка на самоличността.

Отвъд финансовите пазари

Наред с финансовите услуги други области на растеж на регтех ще бъдат секторите на здравеопазването и хазарта, прогнозира Juniper. Бърз растеж на регтех се очаква и в сферите на цифрово здравеопазване и онлайн хазарта.

„Предстоящите промени в регулациите на тези пазари ще разкрият значителни възможности за доставчиците на регтех да разширят фокуса си отвъд финансовите пазари“, заключават анализаторите.

source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало