Skip links

Salesforce добавя сигурен AI към своя софтуер

Генеративният изкуствен интелект става част от клауд платформата на Salesforce
(снимка: CC0 Public Domain)

Доставчикът на облачен софтуер за бизнеса Salesforce добави поддръжка на големи езикови модели (LLM) към своето портфолио от продукти. Генеративен AI може да бъде интегриран в платформата Einstein (новата версия на Salesforce Data Cloud), анализите Tableau, диспечера Flow и инструментите MuleSoft за свързване на SaaS приложения, данни и устройства в облака и на локални сървъри, в помощ на автоматизацията на бизнес процесите.

Важна характеристика на Einstein е слоят Einstein Trust Layer, който прави облачната платформа отворена и разширяема. Според разработчика, Trust Layer предотвратява включването на частни данни в публични модели, подобрява качеството на съдържанието, генерирано от AI, и интегрира генеративни AI отговори в бизнес процесите, като същевременно съблюдава правилата за поверителност, сигурност и съответствие.

Salesforce изтъква устойчивостта на AI моделите като ключов фактор в развитието на Trust Layer. Според проучване, проведено от компанията, 73% от служителите смятат, че генеративният AI създава нови рискове за сигурността. Почти 60% от тези, които планират да използват тази технология, отбелязват, че не знаят как да гарантират сигурността на данните.

В допълнение към собствените LLM, Salesforce поддържа моделите на външни разработчици като OpenAI, Anthropic PBC и Cohere. В бъдеще компанията планира да осигури поддръжка и на други езикови модели от трети страни.

Ботът Einstein GPT AI включва шлюз, който може да се използва за интегриране на модели от облаците на Amazon и Google, както и модели, специфични за определени домейни или хоствани локално.

Salesforce подчертава, че подканите и отговорите никога не напускат нейната инфраструктура, а клиентите, които са обучили свои собствени модели, могат да се свързват директно с AI ​​Cloud чрез Trust Layer. Компанията също така е разработила оптимизирани подкани за AI, които могат да бъдат персонализирани за конкретен клиент.

Използвайки предварително обучен генеративен AI, търговците ще могат автоматично да създават персонализирани имейли въз основа на CRM данни. Сервизните екипи пък ще могат да създават брифинги за обслужване, резюмета на случаи и работни поръчки въз основа на данни за клиентски случаи и истории.

AI технологията ще позволи на маркетолозите да сегментират аудитории, като използват заявки на естествен език, а също така ще помогне на професионалистите в електронната търговия да адаптират описанията на продуктите към купувачите въз основа на данните, които имат за тях.

Интегрирането с платформата за сътрудничество Salesforce Slack ще позволи на потребителите да създават нови работни процеси. И накрая, търговците ще могат да създават визуализации в Tableau със съвети на естествен език, а разработчиците ще получават предложения за код и добавки директно във Visual Studio.

source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало