АНАЛИЗ НА РЕКЛАМНИ КАМПАНИИ

АНАЛИЗ НА РЕКЛАМНИ КАМПАНИИ

Всички реклами в социални мрежи и имейл маркетинг кампании нямаше да бъдат така ефективни, ако резултатите от тях не се проучваха. Редица показатели трябва да се следят и оптимизират, като например ROAS, което е възвращаемост на рекламните разходи.

Чрез анализа може да разберете различни множество различни фактори, като някои от тях са:

– Да проверите каква аудитория е била с по-голям интерес, за да знаете към коя да група да наблегнете

– Да разберете били ли са ефективни методите използвани в кампанията

– Да откриете как може да привличате повече клиенти спрямо тези данни

– Да сегментирате клиентите спрямо техните желания

Ние ще Ви помогнем в изготвянето на подробен анализ. След което ще структурираме цялата информация и съгласуваме с Вас с цел маркетингово развитие.

АНАЛИЗ НА РЕКЛАМНИ КАМПАНИИ - Дигитална агенция Exsen