Skip links

Сред крупните акционери в Arm могат да се окажат още Google, Microsoft, TSMC, Apple и Samsung

В първоначалната версия на материала на Reuters за намерението на Intel да стане основен инвеститор в британския разработчик на процесорни архитектури Arm, в рамките на предстоящото първично публично предлагане на фондовата борса тази година се споменаваха няколко големи компании, които биха могли да споделят тази роля с процесорния гигант. По-късно се появиха имената на кандидатите – това са Alphabet (Google), Microsoft, Apple, TSMC и Samsung Electronics.

Спомнете си, че под котва инвеститор се разбира компания, чиято покупка на голям пакет акции на навлизащ на фондовия пазар емитент може да служи като пример за другите. Японската корпорация SoftBank, която сега притежава активите на Arm, трябва да вземе решение относно избора на основни инвеститори за предстоящото IPO в САЩ до август тази година, твърдят източниците на Reuters. Водят се преговори с представители на поне десет големи компании.

Важно е да се отбележи, че участието на такива инвеститори в IPO на холдинга Arm не предполага получаване на решаващ брой гласове в управлението на компанията, както и място в борда на директорите. Както беше отбелязано по-рано, SoftBank обикновено се стреми да запази възможно най-много акции на Arm в ръцете си, но същевременно и да спечели възможно най-много пари от продажбата на ценни книжа, регистрирани на борсата.

Все още е трудно да се каже какво влияние ще има участието на отделните клиенти на Arm в IPO на компанията върху отношенията им с този емитент. Най-малкото, Apple и Samsung придобиват правата за използване на процесорните архитектури от Arm, а облачните гиганти като Google и Microsoft също се интересуват от разработването на собствени сървърни процесори. Дори TSMC разработва прототип на процесор с архитектура на Arm, но единствено с цел отстраняване на грешките във взаимодействието с клиентите си.


source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало