Skip links

Умната видео технология в помощ на медицината?

Видео технологията, управлявана от данни, поема рутинните задачи и осигурява повече време на медиците за личен контакт с пациентите (снимка: Milestone Systems)

Все по-често се говори за недостига на медицински персонал и неговата натовареност с административни и рутинни задачи, което води до по-малко време, отделено за грижа за пациентите. Като част от решението правителствата в някои страни планират големи инвестиции в цифровизацията на сектора на здравеопазването. Видео технологията играе важна роля за успеха на тези планове, като помага на медицинския персонал да полага по-добри грижи за своите пациенти.

Видео технологията, управлявана от данни, може да поеме някои от рутинните задачи. Така се осигурява повече време за личен контакт с пациентите.

Томас Йенсен, главен изпълнителен директор на Milestone Systems, споделя три примера, които показват как управляваната от данни видео технология може да допринесе за положителна промяна на здравеопазването в бъдеще. Подобен пример вече има и в България.

1. Предупреждение, ако някой падне

Видео технологията, управлявана от данни, може да различи дали някой пада, дали е седнал, коленичил или завързва връзката на обувките си. Ако има падане, видео системата незабавно предупреждава персонала, като посочва местоположението и помага за бърза реакция. Ако падането е вследствие на инфаркт или инсулт, всяка спестена минута може да спаси живот.

2. Улесняване на придвижването на пациенти при операция

Транспортирането на пациентите от техните стаи до хирургичната зала често изисква да се използват болнични асансьори. Видео технологията, управлявана от данни, може да допринесе за минимизиране на закъсненията при отвеждането на пациентите към операция. Технологията разпознава кога хирургическите легла влизат в асансьора, а също и деактивира бутоните за повикване от другите етажи, и задава правилната посока на асансьора до операционния етаж

3. Подпомагане безопасността на пациентите и персонала

Видео технологията, в комбинация с интелигентен звуков анализ, може да разпознае страх, гняв и вербална агресия. Сигнализирането на медицинския персонал за потенциален конфликт му позволява да се намеси своевременно и да предотврати ескалирането на инцидента до физическа проява. Ако пациент се опитва да се самонарани в стаята си, персоналът може да използва двупосочна аудио комуникация, за да реагира бързо в опит да успокои пациента и да го уведоми, че помощта е на път.

Томас Йенсен, главен изпълнителен директор на Milestone Systems, сподели примери за това как видео технологията допринася за положителна промяна в здравеопазването
(снимка: Milestone Systems)

Българският пример

В България една от най-модерните болници има интегрирано решение с видео технология, а именно XProtect, разработвано от Milestone Systems. Основните цели, за които се използва решението, са охрана на болницата и наблюдение с цел намаляване на инцидентите до нула.

Системата за сигурност се използва за мониторинг на откритите площи, паркингите и общите части. Тя има важна роля при контрола на качеството на обслужването.

С грижа за най-малките пациенти е осигурено денонощно наблюдение и на отделението по неонатология. Постоянното видеонаблюдение на родилките и кувьозите за бебетата в болницата спомага за по-оптимизираната дейност на медицинските служители.

Посредством въведената идентификация с биометрични данни (отпечатък) в системата за контрол на достъпа се пази достъпът до критични помещения като лабораториите и складовете с лекарства на болницата.

Видео технологията, управлявана от данни, има потенциал да преобрази бъдещето на здравеопазването към по-добро. За да могат пациентите и персоналът да приемат това, трябва да използваме тази технология по правилния начин – отговорно.

source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало