Skip links

Въведоха електронни жълти и зелени рецепти

Дигитализацията предотвратява допускането на грешки и измами с рецептите за лекарства
(снимка: CC0 Public Domain)

Лекарствените продукти, които съдържат наркотични вещества и се изписват на жълти и зелени рецептурни бланки, вече са в електронен формат и се изпълняват през Националната здравноинформационна система (НЗИС).

Промяната беше въведена от „Информационно обслужване“ във връзка с влизане в сила на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, обнародвана в брой 51 на Държавен вестник от 13.06.2023 г.

Всички хартиени жълти и зелени рецепти, издадени до 12 юни 2023 г., се изпълняват по стария ред до изтичане на тяхната валидност. Данните показват, че само за първия ден от въвеждането на електронните предписания за лекарства, съдържащи наркотични вещества, са издадени над 300 рецепти, като 30 от тях вече са изпълнени.

Общият брой на издадените до момента електронни рецепти през НЗИС надхвърля 32,5 млн., като средно на ден се изписват по над 50 000, уточниха от Информационно обслужване.

Новата функционалност на НЗИС дава възможност за изпълнение на жълти и зелени рецепти в цялата страна. Досега хартиените жълти и зелени рецепти можеха да се изпълняват от аптеките само в областта, в която са издадени.

За облекчаване на работата на лекарите и фармацевтите, начинът на предписване и отпускане на лекарствени продукти чрез жълти и зелени рецепти е идентичен с този при електронните бели рецепти. Съгласно Наредбата, срокът за изпълнение на електронни предписания за лекарства, съдържащи наркотични вещества, се запазва на 7 дни от изписването, а периодът на назначената терапия – не повече от 30 дни.

С въвеждането на електронните жълти и зелени рецепти отпада необходимостта лекарите да ходят до регионалните здравни инспекции (РЗИ) за кочани с рецепти, на които да издават рецепти за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Дигитализирането на предписването и отпускането на жълти и зелени рецепти елиминира възможността за обработка на сгрешена, дублирана, изтекла или фалшива рецепта. Данните за лекарствения продукт, лекаря и фармацевта, които предписват и изпълняват е-рецептата, се валидират в реално време.

Електронната рецепта дава възможност за пълна проследимост, прозрачност и контрол по процеса на изписване и отпускане на лекарствени продукти, подчертаха от Информационно обслужване.

source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало