Skip links

Всички, които са ползвали търсачката на Google за периода 2006-2014 година, могат да получат парична компенсация

Google постигна споразумение по колективен иск, заведен от жители на САЩ през 2010 г., в който интернет гигантът се обвинява в нарушаване на неприкосновеността на личния живот чрез предоставяне на заявките за търсене на трети страни. Корпорацията ще плати 23 млн. долара за уреждане на делото.

Въпреки внушителния размер на обезщетението, всеки от участниците в колективния иск ще може да получи само малка сума. Интересно е, че към делото може да се присъедини всеки потребител на Google, който е взаимодействал с търсачката между 25-ти октомври 2006 г. и 30-ти септември 2013 г. Присъединяването към съдебния иск е възможно до 31-ви юли. Според изданието SFGate размерът на обезщетението за всеки ищец към настоящия момент е около 7,70 долара, тъй като сумата след заплащане на адвокатските хонорари се разделя поравно между всички ищци.

Процедурата по това дело започна още през 2010 г., когато група американци подадоха колективен иск, в който ИТ гигантът беше обвинен, че е нарушил неприкосновеността на личния живот на потребителите на най-популярната търсачка в света, като е предоставил на трети страни данните от заявките. През 2015 г. Google успя да уреди иска в Северния окръг на Калифорния, като плати обезщетение в размер на 8,5 млн. долара. Но в крайна сметка делото стигна до Върховния съд, след като решението за уреждане на спора беше оспорено от ищците. През 2022 г. бе регистрирано временно споразумение за уреждане на спора. Изслушването за одобряване на споразумението е насрочено за 12-ти октомври.


source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало