Skip links

Зашеметяващо ново изображение на Телескопът Джеймс Уеб включва 45 000 ранни галактики в един кадър

Космическият телескоп „Джеймс Уеб“ е заснел област от небето, известна като GOODS-South, като част от разширеното дълбоко екстрагалактично изследване, или JADES.

Зашеметяващото ново изображение съдържа над 45 000 галактики в един кадър. То е част от мисията на Джеймс Уеб да открие слаби, далечни галактики, датиращи от ранната Вселена.

Новото изображение включва около 45 000 галактики

Очаква се програмата JADES да посвети общо около 32 дни от времето на телескопа през първата година от научните операции на Джеймс Уеб за заснемане на някои от най-ранните галактики, наблюдавани някога.

Според публикация в блога на НАСА, JADES вече е открила стотици галактики от времето, когато Вселената е била на по-малко от 600 милиона години.

„С JADES искаме да отговорим на много въпроси, като например: Как са се образували най-ранните галактики? Колко бързо са образували звезди? Защо някои галактики спират да образуват звезди?“

обяснява в публикацията на НАСА, Марсия Рийк от Университета на Аризона в Тусон, един от ръководителите на програмата JADES

По-малко от година след началото на около 10-годишна научна мисия обсерваторията Уеб на стойност 10 милиарда долара, тя вече промени представата ни за космоса. Някои от най-ранните галактики, наблюдавани от нея са по-развити от очакваното за такъв ранен етап от еволюцията на Вселената.

В новото наблюдение можем да видим новообразувани звезди благодарение на инструмента NIRSpec (спектрограф за близка инфрачервена област) на Джеймс Уеб.

Джеймс Уеб надниква по-навътре в миналото от всякога

Свидетелство за впечатляващите възможности на Джеймс Уеб е фактът, че преди началото на научните му операции са наблюдавани само няколко десетки галактики с червено отместване, и по-точно 8 – което означава, че Вселената е по-млада от 650 милиона години. Сега, благодарение на програмата JADES, Уеб е открил почти 1000 галактики с това специфично червено отместване.

Според НАСА, огромният брой ранни галактики далеч надхвърля това, което е било прогнозирано преди изстрелването на Джеймс Уеб.

„Преди това най-ранните галактики, които можехме да видим изглеждаха просто като малки петна. И все пак тези петна представляват милиони или дори милиарди звезди в началото на Вселената.“

казва Кевин Хейнлайн от Университета на Аризона в Тусон, който ръководи екипа, изследващ тези ранни галактики

„Сега виждаме, че някои от тях всъщност са разширени обекти с видима структура. Можем да видим групи от звезди, които се раждат само няколкостотин милиона години след началото на времето.“

продължава Хейнлайн


source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало